Huldiging Jan van eerde voor 40 jaar  en Simon Blom voor 25 jaar lidmaatschap van de N B V V en Vogelvreugd Beverwijk

Voorzitter Ap Dijkhuis Gehuldigd voor 40 Jaar v.v.vogelvreugd en lid matschap van de Nederlandse Bond van Vogeliefhebbers .

Door Sjoerd Muniksma

Ons Jeud Lid Fleur Ontvangd Beker voor haar eerst  Prijs

Hans Alberda  ontvangt 2 Bonds medailljes

Dennis Dijkhuis ontvangt Bonds Medaillje

Tentoonstelling 2016