Vogelvreugd-beverwijk.jouwweb.nl
Home » Clubblad
Maandblad aprilapril
PDF – 6.3 MB 3 downloads

 

                            MAANDBLAD V.V.VOGELVREUGD BEVERWIJk
              April 2019


Uitnodiging aan alle leden en donateurs van V.V.Vogelvreugd voor de Contactavond van April
De avond wordt gehouden op maandag 29 April in ons clublokaal Raamveld 59 te Beverwijk
Aanvang 20.00 uur zaal open 19.30 uur.

AGENDA

1 Opening

2 Mededelingen en ingekomen stukken.

3 Deze avond gaan we zelf invullen door te praten over de kweek en de voeding er om heen
4 Pauze met verloting

5 vervolg

6 Sluiting


Deze maand is de contactavond een week later als normaal dit daar het de maandag naar de beurs pasen is .als hij normaal gehouden zou worden We praten over de kweek en de resultaten daar van ,heeft U beelden van de kweek mail ze ons of neem ze mee op deze avond dan tonen we deze.
gevolgd door wat plaatjes over tentoonstellingen van dit jaar op onze nieuwe TV

Wij hopen op U aanwezigheid. 

                          Van alles wat

Ringenbestellen voor 2020: Nu al hoor ik U zeggen ,maar toch moeten we al weer ringen bestellen , de belangrijke gegevens over de ringen van 2020 vindt U in het Bondsblad of op website van de bond www.nbvv.nl
Elders in het ons clubblad het ringenbestelformulier, gebruik deze dan houd U de onze vogel compleet (Let op) voor de Europese kooi vogels is er een ander formulier nodig deze gaat zoals U hem in vult naar de bond, en daar na naar het ministerie van land bouw vul hem daarom heel duidelijk in, dit voorkomt moeilijkheden, dit formulier is niet afgedrukt, maar bij de ringen commissaris of in het clubgebouw,of op de website van de bond te printen
Voor het kweken van bastaarden met wildzang bloed heeft U ringen van Europese kooi vogels nodig.
1e bestelling voor 2020inleveren tot en met 30 april 2019bestel al U ringen in een keer
Houdt U aan de besteldatums
Voorkom spoedbestellingen
Als U pas in 2020gaat broeden, kunt U eventueel wachten tot september met bestellen dan weet U of U andere vogels heeft aangekocht en daar andere ringen voor nodig heeft, kijk naar de kosten van bestellen €2,50 per bestelling, dus bestel alles in een keer.
Gaat U bij Piet langs om te bestellen neem dan een envelope mee dan kan het geld en de lijst door de brieven bus als hij niet thuis is
U kunt ze ook per mail bestellen pietwitteman@gmail.com dit geld alleen voor de gewone ringen het verschuldigde bedrag kunt U over maken op de rekening van Piet NL81Rabo0346932289 t.n.v P Witteman met vermelding ringen naam en kweek nummer en moet binnen zijn voor de bestelling de deur uit gaat. (5mei)
Voor vragen wensen (klachten) kunt U terecht bij ringencommissaris Piet, maar bel hem niet na 21,00 uur want dan gaan zijn luiken ongeveer dicht, hij moet weer vroeg op.
.
Bestuur:Ook zijn we nog opzoek naar leden die zitting willen nemen en in het bestuur en met ons alle activiteiten regelen en zorgen dat we verder kunnen met de club ,iets meer over weten neem contact met ons op .

Clubblad digitaal: vanaf september gaat het clubblad digitaal we brengen dan geen clubbladen meer rond ,stuur ons U mail adres ook staat het clubblad op de wedsite en faseboek,
Website www.vogelvreugd.beverwijk.jouweb.nl of www.vogelvreugd.nl
faceboek v.v..vogelvreugd Beverwijk let op de twee puntjes er tussen .
Heeft U geen internet neem dan even contact met ons op

 

 

Activiteiten:Volgende maand alleen nog een clubblad en vogelbeurs geen contactavond meer.

 


Zo dit is het weer voor deze maand
namens het bestuur AP Dijkhuis

ik hier om een tekst te typen.

Verslag contactavond Maart
Spreker Witte Molen Cees Diepstraten en Henk Dries.
En begint zijn verhaal over medicatie , voeding en gezondheid.
Als de vogel wat mankeert kun je deze medicineren.
Als niet bekend is wat de vogel mankeert is medicineren met een breed spectrum dus fout.
Medicineren afwisselen met Multi vitaminen,
en zorgen voor een goede gezondheid en conditie.
De heren worden gesponsord door DE Witte Molen.
Cees begon als dieetkok en verzorging van mensen, en moet ook bij vogels kunnen
Het biologisch ritme is bij mens en dier van invloed op het functioneren en vooral de vruchtbaarheid.
Anders gezegd, de van nature ontwikkeling tot maximale prestatie is deels afhankelijk van de cyclus waarin de vogel zich bevindt.
Prestatie is daarmee afhankelijk geworden van de periode in elke cyclus, naast lichtduur en voeding.
Ook de leeftijd speelt een belangrijke rol, een vogel van 10 of minder maanden zal geen of zeer moeilijk zijn jongen groot brengen.
Pauze
Vervolg van de spreker Cees Diepstraten en Henk Dries.
En dan is er de conditie die van doorslaggevende betekenis is.
zowel de man als de pop heeft een biologische ritme.
zie hieronder weergegeven, waarbij beide opkomende / hoogste en aflopende driften heeft.
wil je dus een goed kweek resultaat krijgen moet je de vogels goed opserveren en berekenen is welk stadium deze zich begeeft/staat.
Anti oxidanten en radicalen geeft bescherming tegen natuurlijke invloeden en dat moeten we bijvogels ook gebruiken.
Wat we moeten doen is bewust worden wat we aan het doen zijn en kijken wat erin zit.
We moeten ons realiseren dat de vogels welke wij in het bezit hebben volledig van ons afhankelijk zijn.
Temperatuur van het nest is verantwoordelijk van de man of pop.
en dit bepaald in grote lijnen wat er te voorschijn komt, want bij een hoge temperatuur krijgen we veel poppen en lage mannen.
En immers als de levensritmes bekend zijn, is het mogelijk om tot een goede bevruchting te komen, en kunnen we bij willekeur mannen of poppen kweken.

Ap Vroeg of Perle Morbide een goed alternetief voor kiemzaad was, het produkt was goed maar wat de voedingwaarde betrof was het eigenlijk te duur .
Dit verslag is gemaakt door Ons lid Bart Peters

Bedankt Bart

 

                     Activiteiten Tot en met Mei

Contactavonden
Maandag
21 April deze gaat naar 29 April dit is een week later i.v.m paas
Aanvang 20 uur

 

Vogelbeurzen
Zaterdag
20 April
18 Mei
Van 10 tot 13.00 uur

 


Kaarten
Dinsdag
7 Mei
Aanvang 20.00 uur

 

Klik hier om een tekst te typen.

K